WiNA Gaming - Gedragscode

Om een gezonde gaming community te blijven hebben, heeft WiNA Gaming een aantal basisregels opgesteld waaraan elke gebruiker zich moet houden. Bij overtreding van deze gedragscode kan het bestuur van WiNA Gaming in de meest extreme gevallen leden verbannen uit de community.

Elk lid van de WiNA Gaming community gaat automatisch akkoord met onderstaande gedragscode en respecteert deze ten allen tijde.

Discord

...

Competitie

...

Servers

...