WiNA Gaming - Privacy Policy

WiNA Gaming, een project van WiNA Gent, verwerkt via haar website gaming.wina-gent.be privacy gevoelige of persoonsgegevens. WiNA Gaming besteedt veel aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens. Wij verwerken gegevens in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (DPDA) en de General Data Protection Regulation (GDPR). WiNA Gaming is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In onderstaande privacyverklaring zal uitgelegd worden waarom welke persoonsgegevens verzameld worden. We raden u aan dit aandachtig te lezen.

Deze Privacy Policy werd het laatst gewijzigd op 06/07/2020.

Gebruik van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze service, verstrekt u ons bepaalde gegevens. Dit kunnen persoonlijke gegevens zijn. We bewaren en gebruiken alleen de persoonlijke gegevens die door u rechtstreeks zijn verstrekt of waarvan duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt om te worden verwerkt. Deze privacyverklaring is in de eerste plaats gericht op degenen die de website gebruiken als een privépersoon.

De gegevens die wij verwerken bij gebruik van onze website en faciliteiten:

  • Naam en voornaam: ter identificatie van de gebruiker.
  • E-mail adres: om kennis te geven van updates in verband met uw account en u te contacteren omtrent activiteiten indien u hier voor kiest.
  • Gebruikersnaam: ter identificatie van de gebruiker.
  • Geboortedatum: vrijblijvend in te vullen, wordt momenteel niks mee gedaan.

Verder hebben alle gebruikers de mogelijkheid hun gamertags toe te voegen voor verschillende games. Dit om de gebruiker op verschillende games te kunnen identificeren. De gebruiker kan zelf kiezen of deze gegevens publiek mogen getoond worden of niet.

Indien u vragen heeft over het verwijderen van gegevens kan u ons contacteren via e-mail, gaming@wina-gent.be, of via het contactformulier.

Onze specifieke doelen

De gegevens, door u aan ons verleend, zullen enkel voor praktische doeleinden gebruikt worden. Er zullen in geen geval gegevens doorgegeven worden aan derden zonder uw toestemming.

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te verminderen. We nemen met name de volgende maatregelen: Toegang tot persoonlijke gegevens is enkel mogelijk door de bevoegde leden van het WiNA Gaming bestuur. Hiervoor dienen de desbetreffende personen ingelogd te zijn. Toegang tot persoonlijke gegevens vereist het gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord.

Veranderingen aan onze Privacy Policy

We behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. We raden u aan deze verklaring regelmatig te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inspectie en wijziging van uw gegevens

Voor vragen of verzoeken over uw privacy en ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen per e-mail via gaming@wina-gent.be of via het contactformulier.